Samråd och utställning av detaljplaner

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-04-24 att låta ställa ut förslag till detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 m fl, Pihlängen, samt att låta sända ut förslag till detaljplan för Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9 på samråd. Utställningen respektive samrådet pågår 2013-05-06 — 2013-06-06.

Under utställnings- respektive samrådstiden kan den som vill sända in synpunkter på förslagen till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp, eller till stadsbyggnad@staffanstorp.se.

Läs mer om förslaget till detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 m fl, Pihlängen

Läs mer om förslaget till detaljplan för Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9