Vikhems fyra byggherrar

Veidekke Bostad Region Skåne

Peter Hedegaard, affärsutvecklare

 Varför är Staffanstorps kommun attraktivt för er att vara verksamma i?

 Vi är aktiva i Lund, Malmö och i de västra delarna av Skåne. Staffanstorp är en naturlig del av detta område och anknyter väldigt väl till Malmö och Lund. Vi ser att många väljer att flytta till er kommun från Lund och Malmö, både nyinflyttare och hemvändare som flyttat ut för till exempel studier och nu bildar familj och återvänder. Ett annat skäl är att Staffanstorp är en väldigt expansiv ung kommun med goda framtidsutsikter och ambitiösa politiker och tjänstemän som verkligen vill utveckla kommunen. Vi har ett bra samarbete med kommunen även i ett annat projekt under planläggning i Kyrkheddinge

Vad gör Vikhem särskilt spännande?

 Vikhem ligger bra till i Staffanstorp nära vägarna 11 mot Malmö och 108 mot Lund. Utbyggnaden sker naturligt. Här finns idag befintlig småhusbebyggelse att ansluta den nya bebyggelsen till. Området är genomtänkt och är planerat för såväl småhus som radhus av stadskaraktär med inslag av huvudgator. Vikhem blir ett litet samhälle i samhället.

Vilken typ av hus ska ditt företag uppföra i Vikhem?

 Vi vill skapa en prisvärd och attraktiv produkt för barnfamiljen med 20 – 25 stadsradhus. Vi lyssnar aktivt in våra kunders önskemål kring utformningen av bostaden med allt från möjlighet till egen prägel på bostaden, som bra förvaringslösningar och uppsikt över barnens lek i trädgården.

Tillsammans med kommunen har vi även arbetat fram ett koncept för hur radhusen ska få optimala förutsättningar för en solbelyst trädgård.

Haaks Stenhus, Per Haak AB

Lars Albing, projektledare

Varför är Staffanstorps kommun attraktivt för er att vara verksam i?

 I ett vidare regionalt perspektiv ligger Staffanstorp väldigt strategiskt mitt mellan Malmö och Lund. Ni har på ett väldigt metodiskt, målmedvetet och konstruktivt sätt utvecklat er kommun till att bli en viktig del av den här regionen som kan erbjuda bostäder för folk som jobbar i antingen Malmö eller Lund. Starten på allvar togs när ni gjorde den stora omdaningen av centrum som följdes upp med den bomässa ni hade 1997, där vi på Haaks Stenhus var representerat i ett projekt med generationsboende.

Detta sammantaget har gjort att Staffanstorp alltid varit intressant för Haaks Stenhus. Vi tror på en positiv utveckling för kommunen och också för oss byggherrar som kan skapa attraktiva bostäder hos er.

Vad gör Vikhem särskilt spännande?

 Staffanstorp växer organiskt både österut och söderut. Vikhem ligger strategiskt i förhållande till centrum och väg 11. Vi tror att området blir intressant också eftersom det på planeringsstadiet finns spårbunden kommunikation med Malmö och Lund. Plus att området delvis gränsar till den obebyggda åkermarken runt om, man får en känsla av att det är litet friare. Här planeras också för en ganska stor parkanläggning på en plats där det gjorts en arkeologisk utgrävning och som kan utvecklas på ett intressant sätt.

 Vilken typ av hus ska ditt företag uppföra i Vikhem?

 Vi ska uppföra 17 radhus och friliggande bostäder i ett samarbete med Metro arkitekter i Malmö, arkitekt Urban Skogmar. Sammantaget tror vi att Vikhem kan bli en stor succé och därför bygger vi både radhus, kedjehus och friliggande hus som vi tror ska bli attraktiva för presumtiva köpare framåt.

EkeforsHus AB

Mattias Nilsson, projektchef

Varför är Staffanstorps kommun attraktivt för er att vara verksamma i?

Vi ser kommunens närhet till Lund, Malmö och Köpenhamn som väldigt attraktivt och expansivt sett tror vi att allt det som håller på att hända i Lund med ESS och Max IV kommer att få en stor betydelse. Här ligger Staffanstorp väldigt bra till.

Sedan ser vi också att Staffanstorp, trots att vi har närheten till Lund och Malmö, ändå har allt det du behöver i form av affärer och kommunal service som till exempel dagis och skola. Du klarar dig bra i den mindre orten och du når de andra större orterna med lätthet när det behövs. Vi ser också, om man jämför Lund och Malmö, att det är ett prisläge i Staffanstorp som gör det ännu mer intressant att bo här. Det är kortfattat varför vi upplever Staffanstorp som intressant för oss att bygga i.

Vad gör Vikhem särskilt spännande?

Det är alltid spännande att vara med när det tas fram en helt ny stadsdel. Vi som husleverantör får vara med och skapa ett nytt bostadsområde i en ort. Det är alltid roligt att få vara med och skapa något nytt från ett helt vitt blad.

Vilken typ av hus ska ditt företag uppföra i Vikhem?

Vi ska uppföra både enplanshus och 1 1/2 -planshus, sammanlagt 14 friliggande bostäder.

Sverigehuset Göteborg

Anders Lundberg, VD

Varför är Staffanstorps kommun attraktivt för er att vara verksamma i?

Staffanstorp ligger i en spännande region där vi även är verksamma i Kävlinge och Helsingborg. Tittar man på läget just nu så händer det inte så mycket i vår bransch, men om vi ser långsiktigt så ligger ni i en spännande region, ett område med Malmö, Helsingborg och Lund där det händer mycket och sker en stor utveckling med en bra tillväxt, inte minst i Lund med dess stora framtidsinvesteringar ESS och Max IV.

Vad gör Vikhem särskilt spännande?

Vi tror väldigt mycket på den här typen av förortsområden, om man får säga så, där barnfamiljer kan pendla till jobbet. Vi bygger till en hyfsad prisbild för yngre människor som har möjlighet att röra sig och jobba i regionen. Det byggs mycket redan i regionen, inte minst i Malmö, men rätt så dyrt, vilket gör att alla inte har möjlighet. Vi tycker att detta är ett bra komplement för den här målgruppen. Det är så vi ser på regionen och Staffanstorp, en centralt placerad ort som har nära till mycket.

Vilken typ av hus ska ditt företag uppföra i Vikhem?

Vi ska bygga ett 15-tal stadsradhus utmed bygatan.

 

Text: Ivar Sjögren