Biltvätt på gatan, en miljöbov

Gör ett bra miljöval, tvätta inte bilen på gatan. Biltvätt på gatan och på garageuppfarter är ett miljöproblem. Miljöenheten uppmanar alla att tvätta bilen i tvättanläggning, automatisk eller gör-det-själv, med rening av det smutsiga tvättvattnet innan det leds via spillvattennätet till reningsverket.

Läs mer

Barnomsorgsfakturorna är försenade

Barnomsorgsfakturorna till vårdnadshavare med barn placerade på kommunala förskolor och fritidshem kommer denna månad att bli försenade på grund av ett fel i vårt it-system.

Läs mer

Kamratstödjare ger tryggare skolmiljö

– Kamratstödjarna bidrar verkligen till en tryggare skolmiljö. De är våra extra ögon och öron, de hör sådant som vi vuxna inte hör, säger rektor Eva Nilsson.
– Många gånger har de väldigt kloka tankar kring vad som kan bli bättre och hur vi ska hantera saker och ting.

Läs mer