Biltvätt på gatan, en miljöbov

Bil i biltvätt

Gör ett bra miljöval, tvätta inte bilen på gatan. Biltvätt på gatan och på garageuppfarter är ett miljöproblem. Miljöenheten uppmanar alla att tvätta bilen i tvättanläggning, automatisk eller gör-det-själv, med rening av det smutsiga tvättvattnet innan det leds via spillvattennätet till reningsverket.

– Det finns inget uttryckligt förbud mot att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten, säger miljöinspektör Göran Eriksson. Miljöbalkens regler gäller dock även denna typ av verksamhet: Den som ska utföra någon form av åtgärd, till exempel tvätta bilen, ska göra detta på en plats som är lämplig och inte medför några olägenheter för människor eller miljön. Kraven gäller även privatpersoner.

Dessutom gäller det att välja den mest miljövänliga kemiska produkten, som påverkar miljön minst. Men det är inte bara kemikalierna som är ett miljöproblem. Tvätten löser upp partiklar, olja och tungmetaller från bilen som i de flesta fall rinner via öppna diken eller dagvattennätet där rening saknas. Det blir en lokal miljöpåverkan där vattnet och livet längre ner i vattendrag, sjöar och hav kan påverkas negativt.

Genom att inte tvätta bilen på gatan gör man ett bra miljöval som kan vara en lika viktig miljöinsats som att sortera sopor eller spara energi.

Har ni frågor, kontakta gärna miljöenheten på Staffanstorps kommun 046-25 11 00.