Kamratstödjare ger tryggare skolmiljö

– Kamratstödjarna bidrar verkligen till en tryggare skolmiljö. De är våra extra ögon och öron, de hör sådant som vi vuxna inte hör, säger rektor Eva Nilsson.
– Många gånger har de väldigt kloka tankar kring vad som kan bli bättre och hur vi ska hantera saker och ting.

På alla skolor i Staffanstorp gör kamratstödjarna stora insatser för en tryggare skolmiljö för alla barn. På Anneroskolan finns tolv kamratstödjare, två i varje klass. Barnen kan ansöka själva och väljs av av sina kamrater och lärare.

De utbildas för sin uppgift med målet att skolmiljöerna med deras hjälp ska präglas av värme, empati, trygghet, tolerans och respekt. Uppgiften är att ha ett vakande öga och rapportera till de vuxna vid misstanke om till exempel eventuell mobbning och kränkning.

Viktiga för skolan

– Vi på Anneroskolan är väldigt stolta över att ha så här fina kamratstödjare, de bidrar till en god stämning och trivsam miljö på skolan. De är väldigt viktiga för oss, säger rektor Eva Nilsson.

– De är duktiga på att se om någon går ensam, säger fritidspedagog Laila Olhed. De ser vad som händer ”runt hörnen”, när inte vi är med.

– De ser sånt som vi aldrig ser och de ser mer än vi vuxna. Det finns blinda fläckar, t ex i omklädningsrummet, i ledet till matsalen, säger Eva Nilsson.

Vi gör alltid en kartläggning ochbarnen får peka ut var de tycker det finns osäkra området. Vi gör också trivselenkäter en gång per termin och utvärderar arbetet. Hela gruppen träffas regelbundet tillsammans med fyra vuxna och pratar igenom vad som hänt.

Ända sedan 2004 har skolorna i Staffanstorp även arbetat med socioemotionell träning – Set.

– Vi jobbar aktivt med värdegrundsfrågor och konflikthantering med barnen, med fokus på självkännedom och empati, vilket ger barnen redskap att lösa olika konflikter. Barnen lär sig metoder för konfliktlösning, berättar socionom Marie Norlin.

Kompispris

Gott kamratskap belönas. I varje klass delas ett kompispris ut två gånger per år.

– Vi i klassen skriver namnet på två som man vill nominera och ger lapparna till fröknarna som räknar samman. När terminen är slut, har en elev per klass fått priset, säger Alma Flodin Hansson, klass 4 Hav.

– Förra terminen fick hela vår klass kompispriset, för vår lärare tyckte hela klassen varit jätteduktig, säger Alice Stjärndahl, klass 4 Sol.

Vad gör ni som kamratstödjare?

Vi träffade elva kamratstödjare på Anneroskolan i Staffanstorp och fick en trevlig upplysande pratstund.

– Vi hjälper folk som har det jobbigt. Vi pratar med lärare om det behövs, säger Hannes Carlstedt, i klass 5 Hav.

– Vi trivs med att känna att vi hjälper, säger Maria Persson och Leo Paulson, 5 Sol och Alice Jensen, klass 5 Hav.

Vad lär ni er på er utbildning?

– Vi lär oss att hantera folk som är arga, tittar på filmer om till exempel hur man blir mobbad, både hur mobbaren och hur den mobbade tänker, säger Hannes. Vi lär oss att mobbaren kanske inte själv mår bra.

Varför en flicka och pojke i varje klass?

– För att pojkarna är mer med pojkarna och flickorna mer med flickorna. På så vis får man bättre koll, säger Michell Lidén, klass 3 Sol.

– Man har koll på vem som är med i leken, vem som är litet utanför, sen kan man rapportera det till de vuxna, säger Erik Björkkvist, 3 Sol.

– Det är också så att om något hänt, om någon t ex bråkat, så kan man säga det till någon som är vuxen, säger Alice Stjärndahl, klass 4 Sol.

– När vi har vårt kamratstödjarmöte, varannan vecka, pratar vi om vad som hänt under de två veckorna, säger Leo Paulsson, klass 5 Sol.

– Man ska säga en sak som är bra och en sak som är dålig, som man behöver jobba på, säger Sofia Månsson, klass 3 Hav.

Kan rapportering vara att skvallra

– Nej, vi säger till någon som kan ta upp problemet och reda ut det, säger Alice Jensen, klass 5 Hav.

– Jag försöker gå in och hjälpa till, sära på dem om de bråkar, prata med dem. Funkar inte det så går vi vidare. Men vi rapporterar alltid, säger Hannes.

– Vissa i min klass vet inte riktigt vad vår uppgift är. Så om någon är ledsen kan de säga att jag ska trösta för jag är kamratstödjare, säger Måns Severin, klass 3 Hav.

– Jag har inte lärt mig hur man tröstar någon på bästa sätt, men om någon går ensam kan man ändå prata med den. Vissa tror att vi kamratstödjare kan allting. Men det kan vi ju inte.

– Det kan hända att vissa börjar bråka om fotbollsmålet. Vi har en regel som säger att den som nuddar ribban först får målet. Det är ett litet bekymmer att vissa inte når upp, säger Thomas Barabas, klass 4 Sol

– Om det är ett bråk försöker jag sära på dem, jag brukar be en annan kompis hämta förstärkning och så försöker jag snacka med dem, höra deras versioner, kanske prata samman dem, säger Erik.

– Om någon bråkar och det är allvarligt skickar läraren hem ett mejl, säger Alma Flodin Hansson, 4 Hav.

Hur gör ni om någon pratar illa om någon annan?

– Det kan vara för att den personen inte har det så bra hemma, inte själv vill känna sig längst ner. Jag löser det genom att säga ”vet du vad, jag vill inte veta”, gå och säg det till den personen själv, säger Alice Jensen.

– Man kan också försöka lyssna så att man vet vad personen vill ha sagt, så att man kan rapportera det, säger Hannes.

Kan en kamratstödjare göra något som inte bra?

– Ja, man är fortfarande en vanlig människa, jag är ingen superhjälte. Jag kan också vara ledsen och arg på någon och göra något dumt, säger Hannes.

– Vissa i min klass säger att jag inte får göra något dumt bara för att jag är kamratstödjare. Jag är en normal människa, jag har också känslor, säger Maria Persson, klass 5 Sol.

Kommer ni att få nytta av era erfarenheter som kamratstödjare senare i livet?

– Ja, för om man hamnar i bråk eller ser något bråk när man blir större så vet man hur man ska göra, säger Alice Stjärndahl.

– Om mina barn blir mobbade i skolan så vet ju jag hur jag ska göra för att hjälpa dem, säger Alice Jensen:

– Kanske man på sin arbetsplats ser någon vuxen som mobbar en annan, då vet man hur man ska göra, säger Maria Persson.

Känner ni att ni gör nytta?

– Jaaaaa, utbrister hela gruppen Vi kan inte skapa all trygghet, men litet kan vi bidra med.

Vad är det bästa med att vara kamratstödjare?

– Att hjälpa andra. Att lära sig förstå hur andra känner, lära sig att läsa av dem. Att lära sig bli en bra kompis!

Text & foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt