Landshövdingen besökte Framtidens kommun

Skånes landshövding Margareta Pålsson besökte fredagen 31 maj Staffanstorp på sin ”eriksgata” genom länet.

Under besöket träffade hon kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M), 1:e vice ordförande Liliana Lindström (M), 2:e vice ordförande och oppositionens företrädare Pierre Sjöström (S), kommundirektör Ingalill Hellberg, stabschef Henrik Lethin (M), med flera.

Hon besökte tillsammans med kommunledningen flera platser i kommunen under sitt dryga halvdagsbesök, bland annat Hjärup.

På bilden guidas hon runt på Sockerbruksområdet medan hennes värdar från kommunledningen samt planarkitekt Katarina Jeraeus berättar och informerar Skånes landshövding om de spännande utvecklingsplanerna för det nya området Sockerstan.

Text och Foto: Ivar Sjögren