Lyckad Hjärupsdag

Hjärups Byalag bjöd in till ännu en Hjärupsdag i byns gamla centrum med aktiviteter och information för alla åldrar och med lokal anknytning. Trots att vädret inte var det bästa var det mycket folk ute.

Stadsbyggnadskontoret var  på plats och informerade nyfikna Hjärupsbor om pågående projekt i orten – bland annat den nya idrottsplatsen, planeringen av nya Hjärups park, nya parkeringsplatser vid Ängslyckans dagis och Banvallsvägens nya sträckning. Staffantorps Fibernätaktiebolag informerade också bland flera andra.

Text och Foto: Katarina Jeraeus