Allt enklare att pendla från Staffanstorp

Ny busshållplats Foto: Maria Gunnarsson

– Vi har idag en mycket bra busstrafik från Staffanstorps centrum till Malmö och Lund. Men ta gärna cykeln eller gå till den nya busshållplatsen i centrum. Vi vill inte att centrum ska bli en pendlarparkering, säger Lisa Callréus och Kerstin Jensen på Staffanstorps kommun

Kommunikationerna till och från Staffanstorp blir bara smidigare, inte minst tack vare ett utmärkt samarbete mellan kommunen och Skånetrafiken.

Det går idag cirka 60 bussar till Malmö och cirka 80 bussar till Lund varje dag.

– Bara mellan klockan sju och åtta på morgonen finns det sju bussavgångar till Malmö och nio till Lund, säger entreprenadingenjör Kerstin Jensen och trafik- och gatuingenjör Lisa Callréus.

Cykla till bussen

Den nya busshållplatsen vid Malmövägen/Storgatan i centrala Staffanstorp har ytterligare förenklat resandet och sänkt restiden på sträckan Dalby – Malmö.

Ett litet bekymmer är dock de bilister som kör till busshållplatsen och parkerar där under dagen, samt de som kör resenärer till bussen. Ibland stannar bilister mitt i rondellen för att släppa av passagerare.

Vissa fotgängare riskerar sin egen säkerhet när de går rakt över gatan vid busshållplatsen och inte använder övergångsstället.

– Vi ser helst att folk cyklar eller går till busshållplatserna. Vill man ändå ta bilen till bussen så vädjar vi till staffanstorparna att de väljer busshållplatser i utkanterna.

– Det finns det goda p-möjligheter vid Trubadurvägens eller Tingsvägens hållplatser för den som ska till Malmö. Till Lund finns det bra p-möjligheter vid Hantverksgatans hållplats och efter sommaren även vid Sliparevägen där det dock pågår gatuarbete just nu.

Samarbetar med Skånetrafiken

Staffanstorps kommun har ett utmärkt samarbete med Skånetrafiken.

– Vi ser oss som samarbetspartners. Vi på kommunen kan inte skriva om tidtabellen, men vi kan påverka och framför allt skapa fysiska förutsättningar för en förbättrad kollektivtrafik.

Ett exempel på det goda samarbetet är att kostnaden för den nya busshållplatsen delats jämt mellan Skånetrafiken och Staffanstorps kommun.

FOTNOT: Linje 174 och 172 går till Malmö. Linje 166 och 155 går till Lund. Samtliga passerar Storgatans nya hållplats och stannar även vid Lundavägen.

Text:Ivar Sjögren