Allt enklare att pendla från Staffanstorp

Ny busshållplats Foto: Maria Gunnarsson

– Vi har idag en mycket bra busstrafik från Staffanstorps centrum till Malmö och Lund. Men ta gärna cykeln eller gå till den nya busshållplatsen i centrum. Vi vill inte att centrum ska bli en pendlarparkering, säger Lisa Callréus och Kerstin Jensen på Staffanstorps kommun

Kommunikationerna till och från Staffanstorp blir bara smidigare, inte minst tack vare ett utmärkt samarbete mellan kommunen och Skånetrafiken.

Det går idag cirka 60 bussar till Malmö och cirka 80 bussar till Lund varje dag.

– Bara mellan klockan sju och åtta på morgonen finns det sju bussavgångar till Malmö och nio till Lund, säger entreprenadingenjör Kerstin Jensen och trafik- och gatuingenjör Lisa Callréus.

Cykla till bussen

Den nya busshållplatsen vid Malmövägen/Storgatan i centrala Staffanstorp har ytterligare förenklat resandet och sänkt restiden på sträckan Dalby – Malmö.

Ett litet bekymmer är dock de bilister som kör till busshållplatsen och parkerar där under dagen, samt de som kör resenärer till bussen. Ibland stannar bilister mitt i rondellen för att släppa av passagerare.

Vissa fotgängare riskerar sin egen säkerhet när de går rakt över gatan vid busshållplatsen och inte använder övergångsstället.

– Vi ser helst att folk cyklar eller går till busshållplatserna. Vill man ändå ta bilen till bussen så vädjar vi till staffanstorparna att de väljer busshållplatser i utkanterna.

– Det finns det goda p-möjligheter vid Trubadurvägens eller Tingsvägens hållplatser för den som ska till Malmö. Till Lund finns det bra p-möjligheter vid Hantverksgatans hållplats och efter sommaren även vid Sliparevägen där det dock pågår gatuarbete just nu.

Samarbetar med Skånetrafiken

Staffanstorps kommun har ett utmärkt samarbete med Skånetrafiken.

– Vi ser oss som samarbetspartners. Vi på kommunen kan inte skriva om tidtabellen, men vi kan påverka och framför allt skapa fysiska förutsättningar för en förbättrad kollektivtrafik.

Ett exempel på det goda samarbetet är att kostnaden för den nya busshållplatsen delats jämt mellan Skånetrafiken och Staffanstorps kommun.

FOTNOT: Linje 174 och 172 går till Malmö. Linje 166 och 155 går till Lund. Samtliga passerar Storgatans nya hållplats och stannar även vid Lundavägen.

Text:Ivar Sjögren

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

14 kommentarer till Allt enklare att pendla från Staffanstorp

 1. Får Nordanå någon bussförbindelse? Nu ska vi ta oss till väg 11, via en smal 70-väg där vi trängs med lastbilar och bilar, för att ta linje 174.

  1. Hej Majki!

   Inga ytterligare planer på detta finns idag. Det fanns ett projekt för några år sedan där det skulle anläggas en gång- och cykelväg längs vägen ner till bussen men dessa planer grusades när det blev för dyrt. Eftersom Trafikverket äger vägnätet så är det i så fall de som får göra fysiska åtgärder.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 2. Finns det framtidsplaner på buss från Staffanstorp – Vikhem – Uppåkra – Hjärup när kommuner beväntas öka från 25 000 till 39 000 innevånare?

  1. Hej!

   Det finns inga sådana planer idag. Översiktsplanen med målet 39000 invånare sträcker sig 20 år framåt så det kan hända saker på vägen dit som ändrar planerna.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 3. Finns det framtidsplaner på buss från Staffanstorp – Vikhem – Uppåkra – Hjärup när kommuner beväntas öka från 25 000 till 39 000 innevånare?

  1. Hej!

   Det finns inga sådana planer idag. Översiktsplanen med målet 39000 invånare sträcker sig 20 år framåt så det kan hända saker på vägen dit som ändrar planerna.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 4. Finns det planer på buss från Staffanstorp till Hjärup när kommunen ökar mycket?

  1. Hej!

   Det finns inga planer på att utöka den trafik som finns där idag. Idag kan man åka med den anropsstyrda trafiken. De allra flesta i kommunen som pendlar ut åker till Malmö eller Lund. Skulle reserelationen mellan Staffanstorp och Hjärup bli större finns det säkert möjlighet att se över kollektivtrafiken däremellan.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 5. Den 15 kommer alla turer att köra till Staffanstorp Önsvala
  Staffanstorp Orkestervägen
  Staffanstorp Staffansvallen.

  På vardagar kommer Skånetrafiken att sätter in en förstärkning klockan 13:54 Staffanstorp Önsvala – Lund – S Sandby.

  Linje 166 kommer få fler turer och alla turer/avgångar kommer köra hela vägen till Önsvala.

 6. https://www.skanetrafiken.se/aktuellt/plan-informationsturne

  Informationsturné
  Ingen ska behöva sväva i ovisshet hur man ska köpa sin hållbara resa efter den 14 december. Därför är vi ute på turné runtom i Skåne för att ge dig all information du behöver. Datumen för turnén hittar du nedan.

  Den 10 december kommer skånetrafiken till Staffanstorp.

  Vi kommer att förflytta oss mellan hållplatserna Lundavägen, Storgatan, Tingsvägen, Västanvägen. Vi kommer sedan att stanna vid hållplatsen Rådhuset. Vi befinner oss i Staffanstorp mellan 07.00-16.00

 7. Idag går det 86 avgångar till Lund linje 166.
  Idag går det 50 avgångar till Malmö linje 174.
  Idag går det 20 avgångar till Malmö via Arlöv linje 172.

  166 Södra Sandby–Lund–Staffanstorp trafikerar:
  Staffanstorp Önsvala
  Staffanstorp Orkestervägen
  Staffanstorp Staffansvallen
  Staffanstorp Lundavägen
  Staffanstorp Storgatan
  Staffanstorp Rådhuset
  Staffanstorp Rydbergs stig
  Staffanstorp Trekantsgränd
  Staffanstorp Industrivägen

  Linje 166 trafikerar södra, centrala och norra Staffanstorp.
  166 är typ som en stadsbuss.

 8. Den 15 december kommer det bli ännu enklare att åka buss.

  Linje 166:
  Det blir enklare att resa till det nya området Önsvala (Vikhem) i Staffanstorp, då linje 166 alltid kommer att köra dit.

  Kul att skånetrafiken och kommunen har lyssnat på invånarna.

  1. Och hur många bussar kommer att gå från Hjärup till Staffanstorp t.o.r.
   Vi som bor i Hjärup tillhör ju också i Staffanstorps kommun men vi har inga förbindelser med ”huvudorten”.

   1. Vi som bor i Staffanstorp hade också velat ha buss till Hjärup pga Uppåkra center och Hjärups station.

    Det går buss till Hjärup men det är bara taxi tur https://www.skanetrafiken.se/tidtabeller/Regionbuss/191215_201212/Regionbuss_102_191215_201212.pdf

    På sommaren går det 10 turer till Hjärup från Staffanstorp och 4 av dem turerna fortsätter till Lomma.
    På sommaren går det 11 turer från Hjärup till Staffanstorp och 4 av dem går från Lomma.

    Övrig till på året går det 10 turer från Staffanstorp till Hjärup och 11 turer från Hjärup till Staffanstorp men inga går till och från Lomma.

    Hoppas kommunen satsar på riktig linje så man slipper beställa flera timmar i förväg.

    Hjärup kommer öka från 5527 till 10 000 innevånare och Staffanstorp från 15 999 till 24 749 till år 2030.

    Möjlighet till en ”stadsbuss” borde finnas när befolkningen ökar mycket.