Antändningsrisk i skog och mark

De senaste dagarnas torra och varma väderlek har medfört att antändningsrisken i skog och mark nu är en 4 enligt SMHIs prognoser vilket är det näst högsta värdet på skalan.

Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att vara försiktig med eldning och grillning samt kontakta sin lokala räddningstjänst för ytterligare råd, anvisningar samt om eldningsförbud råder.

Informationen berör i första hand kommunerna i södra Skåne det vill säga; Kävlinge, Eslöv, Lund, Malmö, Burlöv, Vellinge, Trelleborg, Svedala, Skurup, Ystad, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Lomma samt Staffanstorp.

Räddningschef i beredskap, område Syd/Per Björkman

Frågor?

För frågor rörande Eldningsförbud i Staffanstorp, kontakta Yttre befäl i Lomma-Staffanstorp via SOS alarm på telefonnummer 040-676 94 50.

För övriga frågor,  kontakta Michael Marklund, biträdande räddningschef på telefonnummer 0709 – 351404.

Källa:http://www.rsyd.se/