Budget 2014 inkl flerårsplan 2015-2016

Budget 2014 för Staffanstorps kommun är lagd så att resultatet ytterligare ett år kommer att bli positivt. Om bokslutet blir som förväntat blir 2014 det sjuttonde året i rad med positivt resultat.

Läs mer

Ny bostadsbebyggelse vid Åttevägen och Tågvägen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-06-12 att sända ut förslag till detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen samt del av Hjärup 4:2, Tågvägen på samråd.

Läs mer