Ny bostadsbebyggelse vid Åttevägen och Tågvägen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-06-12 att sända ut förslag till detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen samt del av Hjärup 4:2, Tågvägen på samråd. Båda planerna avser ny bostadsbebyggelse i centrala Hjärup. Läs mer om detaljplanen för Tågvägen här. Läs mer om detaljplanen för Åttevägen här.