Akut vattenläcka på Västanvägen

En akut vattenläcka har inträffat på Sydvattens vattenledning som ligger längs med Västanvägen i Staffanstorp. Boende i Hjärup påverkas av läckan genom ett lägre tryck i ledningarna. 

Västanvägen är helt avständ i sydlig riktning. Följ väganvisning under arbetets gång eller välj annan väg om möjligt.

Skånetrafikens busshållplatser på linje 174 kommer att påverkas av arbetet. Läs mer om detta hos Skånetrafiken för uppdaterad information.

Arbetet utförs av Sydvatten och beräknas vara klart under torsdagen den 1 augusti. Artikel på sydsvenskan.se