Vatten- och avloppsarbete i Hjärup och Stora Uppåkra

Vecka 32 startar ett stort vatten- och avloppsarbete i Hjärup och Stora Uppåkra. En ny spillvattenpumpstation ska byggas vid Pihls väg. Se avstängningar och ersättningsvägar här i texten.

En ny spillvattenpumpstation kommer att byggas vid Pihls väg i Stora Uppåkra. Arbetet omfattar ombyggnad av vatten- och spillvattenledningar mellan pumpstationen och Lommavägen i Hjärup. Ombyggnaden leder till större säkerhet i vatten- och avloppsledningsnätet.

VA-arbetet börjar vid korsningen Lommavägen/Gamla Lundavägen måndagen den 5 augusti och kommer att pågå fram till den 6 september. Detta innebär att Lommavägen måste stängas av mellan Klockargårdsvägen och Gamla Lundavägen, och trafiken leds om via Väståkravägen och Banvallsvägen. Cykel och gångbanan mellan Lommavägen och Kyrkstigen kommer också att stängas av och leds om genom Hjärup.

Mer information kommer att läggas ut här efter hand som arbetet pågår.

Arbetet utförs i samarbete med NCC Construction Sverige AB och beräknas pågå fram till början av 2014.