Vatten- och avloppsarbete i Kyrkheddinge

Vecka 32 startar ett stort vatten- och avloppsarbete i Kyrkheddinge. En ny spillvattenpumpstation ska byggas på parkeringsplatsen vid Sydfrys och en vid Kvärlövsvägen.

Läs mer