Vatten- och avloppsarbete i Kyrkheddinge

Vecka 32 startar ett stort vatten- och avloppsarbete i Kyrkheddinge. En ny spillvattenpumpstation ska byggas på parkeringsplatsen vid Sydfrys och en vid Kvärlövsvägen.

Två nya pumpstationer kommer att byggas i Kyrkheddinge. En på parkeringsplatsen vid Sydfrys och en vid Kvärlövsvägen. Arbetet omfattar ombyggnad avvatten- och spillvattenledningarna mellan pumpstationerna. Ombyggnaden leder till större säkerhet i vatten- och avloppsledningsnätet.

Mer information kommer att läggas ut här efter hand som arbetet pågår.

Arbetet utförs i samarbete med VA Gruppen och beräknas pågå fram till början av 2014.