Eldningsförbudet har upphört

Ändrade väderförhållanden som innebär lägre brandrisk gör att eldningsförbudet hävs i dag torsdagen den 8/8 i följande geografiska område: Eslöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Lomma, Sjöbo, Simrishamn, Ystad, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Kävlinge, Skurup och Burlövs kommuner.

Läs mer

Vatten- och avloppsarbete på Malmövägen

Vecka 32 påbörjar VA-verket renoveringsarbete på vattenledningen på Malmövägen i Staffanstorp, mellan Gulfmacken (före detta Shell) och Malmörondellen. Arbetet kommer att pågå till fredagen den 23 augusti.

Läs mer