Eldningsförbudet har upphört

Ändrade väderförhållanden som innebär lägre brandrisk gör att eldningsförbudet hävs i dag torsdagen den 8/8  i följande geografiska område: Eslöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Lomma, Sjöbo, Simrishamn, Ystad, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Kävlinge, Skurup och Burlövs kommuner.

Beslutet är tagit på delegation av Räddningschef i beredskap (RCB) i aktuella kommuner och grundar sig på SMHI och MSB ( Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) brandriskprognoser framöver.

Ytterligare information Inrebefäl RC-Syd 046-540 51 12 eller Räddningschef i Beredskap, räddningsområde Syd (0705-13 41 99).