Vatten- och avloppsarbete på Malmövägen

Vecka 32 påbörjar VA-verket renoveringsarbete på vattenledningen på Malmövägen i Staffanstorp, mellan Gulf-macken (före detta Shell) och Malmörondellen. Arbetet kommer att pågå till fredagen den 23 augusti.

Det södra körfältet kommer att vara avstängt, vilket innebär att framkomligheten begränsas till ett körfält under arbetets gång. Trafiksignaler kommer att sättas upp för att reglera trafiken. Välj gärna annan väg om möjligt.

Arbetet utförs i samarbete med PEAB Sverige AB. Har du några frågor kontakta Anders Håkansson 0733-37 63 84.