Information om avstängning av väg 108

Bild:Trafikverket

Sträckan Klågerup – Holmeja stängs av. Vägen mellan Hyby och Klågerup kommer att vara helt avstängd från klockan 18.00 fredagen den 23 augusti till klockan 05.00 måndagen den 26 augusti.

Under helgen vecka 34 ska Trafikverket montera den nya rörbron under väg 108 där Torrebergabäckens biflöde passerar i höjd med idrottsplatsen i Klågerup. Med anledning av detta arbete kommer vägen stängas av helt mellan Hyby och Klågerup och trafiken kommer att ledas om på andra vägar förbi arbetsplatsen.

Arbete kommer även pågå på sträckan Holmeja – Hyby under samma helg, vilket innebär att det kommer att vara mycket begränsad framkomlighet på den sträckan.

Vägen mellan Hyby och Klågerup kommer att vara helt avstängd från klockan 18.00 fredagen den 23 augusti till klockan 05.00 måndagen den 26 augusti.

Ska du till flygplatsen välj väg E65 istället.

Skånetrafikens bussar går som vanligt och hållplatsen i Hyby berörs inte. Flygbussarna kommer att köra E65 istället för väg 108 under helgen.

Givetvis kommer du som bor i närområdet kunna nå din bostad under helgen och du kommer även att kunna nå alla andra fastigheter i området så som kyrka, affär med mera. Men har du möjlighet välj gärna en annan väg under dessa dagar.

Har du några frågor angående vägarbetet på väg 108 kontakta Trafikverkets projektledare, Håkan Bertilsson telefon 010-123 66 83.

Har du frågor angående vägavstängningen helgen vecka 34 kontakta Joakim Kjellberg, Projektchef Peab på 072-533 78 01.