”Skilda världar” – stöd till barn med separerade föräldrar

En separation eller skilsmässa är ofta en kris för hela familjen och barnen kan behöva extra stöd. För barn i åldern 9- 15 år finns möjligheten att delta i gruppverksamheten ”Skilda Världar”.

Innehåll

Olika teman tas upp och man arbetar med samtal, övningar, arbetsblad och rollspel. Dessutom kommer vi att leka och fika.

Syftet med verksamheten är:

  • Att ge barnet möjlighet att förstå och uttrycka sina tankar och känslor.
  • Att uppmuntra barnet att formulera och våga uttrycka sina egna önskningar och behov.
  • Att ge barnet möjlighet att träffa andra barn i liknade situation

Grupperna

Nya grupper startar två gånger om året – en gång på våren och en gång på hösten. Grupperna består av 4-7 barn och två gruppledare. Man träffas tio gånger, en eftermiddag i veckan.  Ungefär en månad innan vi planerar att starta en grupp tar vi kontakt med förälder och barn för ett individuellt möte. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska båda samtycka. Även när en förälder har ensam vårdnad är det bra om också den andra föräldern är positiv till att barnet deltar.

Under kursens gång anordnas även mamma- och pappaträffar.

Personal

Gruppledarna är socionomer med mångårig erfarenhet av socialt arbete och har gått en utbildning till gruppledare via BRIS.

Mer information

BRIS

Anmälan

Det går bra att anmäla sig till nästa termins Skilda Världar redan nu genom att skicka ett mejl där du skriver namn och ålder på barnet samt telefonnummer eller adress så att vi kan kontakta dig.

Det går även bra att ringa till Hanna Frank på telefon 0721-72 62 83.