Vikhemsområdet

I vecka 35 påbörjas utbyggnadsprojektet inom Vikhemsområdet. Arbetet inleds med att anlägga VA, byggator och park de i västra delarna. I början av sommaren 2014 påbörjar sen byggentreprenörerna arbetet med att bygga husen.

Läs mer

Raoul Wallenberg-priset till Siavosh Derakhti

Det första svenska Raoul Wallenberg-priset gick till Siavosh Derakhti från Malmö, vikarierande fritidsledare i Staffanstorps kommun. Prissumman är på 100.000 kronor. Siavosh startade som 19-åring på egen hand ”Unga muslimer mot antisemitism”, idag ”Unga mot antisemitism & främlingsfientlighet”. […]

Läs mer

Spolning av vattenledningar i Staffanstorp

Efter renoveringsarbetet på vattenledningen på Malmövägen i Staffanstorp spolar Va-verket ledningarna i området kring Åkershus, Vädervägarna och Geometrivägarna.

Läs mer