Spolning av vattenledningar i Staffanstorp

Bringare med isvatten Foto Lars Owesson Sydvatten

Efter renoveringsarbetet på vattenledningen på Malmövägen i Staffanstorp spolar Va-verket ledningarna i området kring Åkershus, Vädervägarna och Geometrivägarna.

Det kan finnas luft i ledningarna efter renonveringsarbetet. Därför måste vi spola ledningsnätet för att få bort luften. Det kan också innebära att vattnet blir brunt.

Vi råder er att öppna kranen försiktigt. Låt vattnet rinna länge före användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola länge före tvätt av ljusa kläder.