Vikhemsområdet

Vikhemsområdet Foto: Avitech

I vecka 35 påbörjas utbyggnadsprojektet inom Vikhemsområdet. Arbetet inleds med att anlägga VA, byggator och park i de västra delarna. I början av sommaren 2014 påbörjar sen byggentreprenörerna arbetet med att bygga husen.

Arbetet inleds med att anlägga VA, byggator och park de i västra delarna  inom Vikhemsområdet i Staffanstorp. I början av sommaren 2014 påbörjar byggentreprenörerna arbetet med att bygga hus. När byggnationen av hus i området börjar bli klart kommer gatorna att färdigställas med asfalt, plattor och träd. Detta beräknas vara klart till hösten 2017.

I  norra delen av området kommer att anläggas en park. Det kommer att planteras träd med olika karaktärer och det blir ett slingrande promenadstråk. I parken kommer dagvatten från området att fördröjas i flera dammar. Sommaren 2015 beräknas allt vara planterat och klart.

Mer information om Vikhemsområdet finns också att läsa här.

Entreprenören som kommer att utföra arbetena är Barslund AB.