Fantastiskt sommarväder när Baldersskolan invigdes!

I dag torsdag den 12/9 var det invigning av nya Baldersskolan med massor av gäster, lättsamma tal, många blomsterkvastar och mycket sång och musik.

Läs mer

Ombyggnad av vägkorsning Malmövägen/Tingsvägen

Vecka 37 påbörjas arbetet med ombyggnad av vägkorsningen Malmövägen/Tingsvägen till en cirkulationsplats. Ombyggnaden ger större säkerhet för bil-, cykel- och gångtrafikanter i korsningen.

Läs mer

Försening av vatten- och avloppsarbete i Hjärup och Stora Uppåkra

VA-arbetet vid korsningen Lommavägen/Gamla Lundavägen har drabbats av ytterligare försening. Arbetet med återställning och asfaltering kommer att färdigställas under tisdagen den 17 september. Korsningen är åter helt öppen för trafik onsdagen den 18 september.

Läs mer