Försening av vatten- och avloppsarbete i Hjärup och Stora Uppåkra

VA-arbetet vid korsningen Lommavägen/Gamla Lundavägen har drabbats av ytterligare försening. Arbetet med återställning och asfaltering kommer att färdigställas under tisdagen den 17 september. Korsningen är åter helt öppen för trafik onsdagen den 18 september.

Mer information om nya spillvattenpumpstationen som ska byggas vid Pihls väg i Stora Uppåkra finns också att läsa om i tidigare inlägg.