Ombyggnad av vägkorsning Malmövägen/Tingsvägen

Vecka 37 påbörjas arbetet med ombyggnad av vägkorsningen Malmövägen/Tingsvägen till en cirkulationsplats. Ombyggnaden ger större säkerhet för bil-, cykel- och gångtrafikanter i korsningen.

Ombyggnaden gör att vi får en säkrare korsning både för bil-, cykel- och gångtrafikanter. Entreprenören börjar med rivning av refuger, planteringsytor för att sedan anlägga nya brunnar och gatubelysningar och själva mittpunkten i cirkulationsplatsen. Givetvis blir det svårframkomligt under vissa tidpunkter. Mer information om störningar i trafiken kommer att läggas ut här efter hand som arbetet pågår.

Första skedet i detta arbetet kommer att utföras under natten. Detta för att inte störa trafiken under dagen, samt för anläggningsarbetarnas säkerhet i arbetet.

Entreprenaden beräknas vara klart i mitten på november.

Arbetet utförs i samarbete med PEAB Sverige AB.