Högt betyg för Staffanstorps skolor

Staffanstorps skolor fick genomgående höjt betyg när SKL – Sveriges kommuner och landsting – i sin senaste undersökning redovisade hur det står till i landets skolkommuner.

Staffanstorps kommun lyckas väl i sitt kunskapsuppdrag, konstaterar undersökningen ”Öppna jämförelser 2013 – Grundskola” som granskat kommunens skolverksamhet 2012 och ger kommunens grundskolor ett höjt betyg inom nästan alla områden.

Undersökningens resultat är mycket glädjande och visar att vi är på rätt väg, säger Staffanstorps kommuns utvecklingschef Bo Gertsson.

– Staffanstorp är en attraktiv boendekommun i Öresundsregionen. Vi satsar stora resurser på att utveckla vår skolverksamhet. Ett utmärkt exempel på detta framtidsarbete är den nya Baldersskolan.

Staffanstorps resultat

Staffanstorps kommuns resultat redovisas här i jämförelse med Burlöv, Kävlinge, Lomma och Svedala kommuner. Staffanstorp utvecklas 2012 mycket positivt, både i absoluta tal och i relation till andra kommuner.

Staffanstorp visar bättre resultat 2012 i flertalet uppmätta resultat i jämförelse med 2011. Andel Staffanstorpselever som uppnått målen i samtliga ämnen ökar mer än jämförelsekommunerna och kraftigt jämfört med 2011. Staffanstorp har en högre andel än jämförelsekommunerna (utom Lomma).

Elevernas genomsnittliga meritvärde höjs kraftigt och ligger nu betydligt högre än Kävlinge, Svedala och Burlövs men lägre än Lomma. Även andelen behöriga till gymnasiet fortsätter att öka kraftigt i Staffanstorp.

Andelen elever som uppnått minst betyget Godkänt i ämnesproven i åk 9 är ”hög” i engelska och ”medel” i matematik och i svenska. Allt i jämförelse med landets övriga kommuner.

I det av SKL sammanvägda resultatet (Hur väl kommunens skolor lyckas med sitt kunskapsuppdrag) rankas Staffanstorp som nr 37 (2011: nr 77) i landet. Kraftig förbättring! (Lomma rankas som nr 3 (9), Svedala som nr 36 (51), Kävlinge som nr 34 (94) och Burlöv som nr 232 (92). Staffanstorp har i hög grad liksom Kävlinge förbättrat sig medan Lomma och Svedala förbättrat sig i en lägre grad. Burlöv har en sämre rankning än tidigare år.

Staffanstorp har den 107:e lägsta genomsnittskostnaden per elev i landet (2011: 94:e lägsta). Kävlinge har landets näst lägsta genomsnittskostnad.SKL rankar Staffanstorp som den 31:e mest effektiva grundskolekommunen i Sverige (2011 plats 64). (Lomma plats 3, Kävlinge plats 4, Svedala plats 27 och Burlöv plats 118) Staffanstorp har en genomsnittlig andel högskoleutbildade lärare och en relativt hög genomsnittlig lärartäthet.”

Läs hela SKL – Sveriges kommuner och landstings undersökning ”Öppna jämförelser 2013 – Grundskola”

Text:StaffanstorpsAktuellt