Gamla busstationen byggs om till bilparkering

Gamla busstationen på hörnet Skånevägen/ Storgatan byggs tillfälligt om till bilparkering. Infart till parkeringen blir från Storgatan och med utfart både till Storgatan och Skånevägen

Läs mer

Susanne Bresby utnämnd till Silvia-sjuksköterska

Susanne Bresby, demenssjuksköterska i Staffanstorp, fick ta emot Silviahemmets brosch och utbildningsdiplom ur drottning Silvias hand den 13 juni i år och bär nu titeln Silviasjuksköterska.

Läs mer