Gamla busstationen byggs om till bilparkering

Gamla busstationen på hörnet Skånevägen/ Storgatan byggs tillfälligt om till bilparkering. Infart till parkeringen blir från Storgatan och med utfart både till Storgatan och Skånevägen.

Under september och oktober kommer man att schakta bort gatustenen för återanvändning på annan plats samt anläggande av ny infart och två nya utfarter. Parkeringsplatsen kommer att skyltas upp samt målning av p-platser.