Susanne Bresby utnämnd till Silvia-sjuksköterska

Susanne Bresby, demenssjuksköterska i Staffanstorp, fick ta emot Silviahemmets brosch och utbildningsdiplom ur drottning Silvias hand den 13 juni i år och bär nu titeln Silviasjuksköterska.

Staffanstorps kommun har därmed fått sin första specialistutbildade demenssjuksköterska.

– Jag ger främst råd och stöd till dels personer med demens och dels till anhöriga som bor i det ordinära boendet, berättar Susanne Bresby. Biståndshandläggare Annete Mathiasson med inriktning på demenssjuka personer och jag gör gemensamt det första hembesöket.

– Jag erbjuder även anhörigutbildning samt handledning till personal som jobbar i hemvården. Jag fungerar även ibland som bollplank för dem som jobbar på särskilt boende när de har speciella frågor. Men det är inte huvuduppgiften, utan det är de patienter som bor hemma.

Läser på distans

Utbildningen till Siviasjuksköterska är ettårig.

– För att ansöka krävs grundutbildningen sjuksköterska, säger Susanne Bresby. Utbildningen är på distans och examination sker både på plats i Stockholm och på nätet.

Drottning Silvia var personligen djupt engagerad i tillkomsten av utbildningen, som har särskilt fokus på en fördjupning av sjuksköterskans roll som samordnare för god vård och omvårdnad vid demenssjukdom.

Initiativ av drottningen

Kursen omfattar 30 högskolepoäng och ger en kandidatexamen. Kursplanen utgår från en palliativ vårdfilosofi för vård i livets slutskede, kommunikation, relationer, teamarbete samt stöd till närstående.

Utbildningen har utvecklats av Sophiahemmet Högskola i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet i Stockholm, grundat på initiativ av drottningen Silvia 1996.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt