Ombyggnad av vägkorsning Malmövägen/Tingsvägen

Från och med torsdagen den 19 september kommer det att bli störningar i trafiken på grund av arbetet med ombyggnaden av korsningen Malmövägen/Tingsvägen till cirkulationsplats.

Torsdagen den 19 september sänks hastigheten till 30 kilometer i timmen vid arbetsområdet. Hastigheten gäller under hela ombyggnaden fram till mitten av november.

Fredagen den 20 september anläggs en provisorisk gång och cykelpassage från Lagvägen över Malmövägen. Hela korsningen vid arbetsområdet är avstängt för gång och cykeltrafik under ombyggnaden.

Från måndagen den 23 september fram till mitten av oktober går det inte att göra vänstersvängar i korsningen vid arbetsområdet. Oavsett var du kommer ifrån går det inte att svänga vänster. Använd cirkulationplats Malmövägen/Storgatan och cirkulationsplats Malmövägen/Västanvägen för att komma rätt.

Malmövägen - Tingsvägen