Trygghetsresa som anhörigstöd

Efter beslut i socialnämnden genomfördes under våren ett pilotprojekt med anhörigstöd i form av en veckas trygghetsresa till Spanien.

– Syftena är att skapa möjlighet för anhörig som vårdar familjemedlem i hemmet att resa under trygga former, att de närstående som vårdas i hemmet ska få chans att möta andra och bilda nätverk, samt möjlighet för den anhörige att få avlösning, säger Silviasjuksköterska Susanne Bresby.

Susanne var med på resan tillsammans med äldrepedagog Katarina Sandberg och undersköterska René Stigborg.

Trygghetsresan ska nu utvärderas innan beslut tas i socialnämnden om det ska bli fler liknande insatser. I så fall ska särskilda riktlinjer dras upp för vilka som kan delta.

Resa och kost bekostades av de resande själva, boende och aktiviteter bekostades av Staffanstorps kommun.