”Peppar, peppar…” en dag för seniorers säkerhet

Peppar_peppar logga från MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Alla intresserade hälsas välkomna till Räddningstjänsten på Kometvägen 1 i Staffanstorp tisdagen den 1 oktober klockan 13.30-16.00 för ”En dag för seniorers säkerhet” 2013.

Den 1 oktober, på FN:s internationella äldredag, sätts äldres säkerhet i fokus i Staffanstorp.

– Vi fokuserar på hur vardagen kan göras säkrare för äldre och hur vi kan uppmärksamma problematiken kring att äldre är mer olycks- och skadedrabbade än andra, berättar Taina Ahola på Medelpunkten.

Kampanjen ”Peppar peppar” inriktar sig på att synliggöra risker i  vardagen och tipsa om åtgärder för att förebygga olyckor och skador.

Nytt för i år är att ”Aktiv mot brand”-kampanjen blir en del av dagen. Syftet med ”Aktiv mot brand” är att minska antalet bostadsbränder och här är seniorer en prioriterad målgrupp.

Under dagen kommer polisen att prata om ”Tips och råd för personlig säkerhet”, och det blir föredrag, tipspromenad med vinst till alla, musik, gratis fika, utdelning av tidningen Vital med kasse och mycket annat.

”En dag för seniorers säkerhet” arrangeras av Medelpunkten i samverkan med Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp och genomförs på Kometvägen 1 i Staffanstorp.

För mer information kontakta:
Taina Ahola och Kjerstin Lindström, Medelpunkten 046-25 12 99

Text: StaffanstorpsAktuellt