Nöjda medborgare enligt medborgarundersökning

Medborgare Foto och licens:SCB

Resultatet av Statistiska Centralbyråns (SCB) Medborgarundersökning 2013 är klart. Medborgarundersökningen i Staffanstorps kommun genomfördes som en urvalsundersökning.

Undersökningen genomfördes mellan den 15 mars och den 8 maj 2013. Ett urval på 1 000 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 51 procent enkäten. Läs mer här>>