Därför deltog Staffanstorp i fastighetsmässan

Utställningsmodell från Mipim. Foto: Christian Sonesson

SVT:s Uppdrag granskning har tittat på olika kommuners medverkan i Mipim, en av världens största fastighetsmässor som årligen äger rum i Cannes, Frankrike i mars månad. En av de kommuner som granskats är Staffanstorps kommun. 

Mipim är en av världens största mässor för investeringar i framför allt fastigheter och infrastruktur. Utställarna kommer huvudsakligen från Europa och är till stor del städer och regioner men även fastighetsägare, banker och konsultbolag. Mässan omfattar även ett stort antal seminarier och konferenser och besöks av människor från hela världen. Staffanstorps kommunägda fastighetsbolag, Staffanstorps Centrum AB, har under åren 2011-2013 deltagit i denna mässa.

Eftersom Staffanstorps kommun är en tillväxtkommun mitt i Öresundsregionen, med ambitionen att fortsätta utvecklas vad gäller såväl befolkning som företagande, ställer detta krav på kommunen att vara konkurrenskraftig för att kunna locka till sig företag att investera i kommunen. Medverkan vid fastighetsmässan ska bidra till att marknadsföra Staffanstorps kommun som en intressant och attraktiv etableringsort för utländska företag och organisationer. Det är viktigt att synas så att investeringarna inte bara hamnar i de större städerna.

Staffanstorp har ända sedan kommunen bildades 1952 varit en framtidskommun med ett modigt nytänkande. Genom att närvara på mässan har viktiga kontakter kunnat knytas för att långsiktigt skapa en fortsatt positiv utveckling för Staffanstorps kommun.

– Det stora utvecklingsarbete och den stora förändring som pågått i Staffanstorp i flera decennier, hade inte varit möjlig utan utblickar, studiebesök, influenser, inspiration och idéer utifrån, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.

Uppdrag granskning ställer sig i programmet frågande till varför sju personer från ”lilla Staffanstorp” har deltagit i fastighetsmässan. 2013 deltog Staffanstorps Centrum AB:s fem styrelseledamöter, samt VD och projektledare. Fördelen med ett brett deltagande är att samtliga tar del av samma information och dessutom hölls styrelsekonferens de dagar mässan inte var öppen.

– Här har vi även en stor chans att träffa företag som vi inte ens kände till att de fanns, säger Torbjörn Lövendahl styrelseledamot i Staffanstorps Centrum AB.

– Vi bjuder också in intressanta personer och företag till Staffanstorp, men fastighetsmässan är ytterligare ett viktigt sätt att finna nya kontakter. Att bara bjuda in dem vi redan känner till Staffanstorp hade begränsat urvalet, tillägger Christian Sonesson.

I Uppdrag granskning beskrivs vilka restauranger som besökts och vilken alkohol som konsumerats under dessa dagar. De uppgifter som nämns är i sak korrekta men förmedlar en snedvriden bild. I programmet tar man bland annat upp ett kvitto från Lidl och gör en poäng av den alkohol som förekommer på kvittot. Av totalt 63 varor är 7 alkoholrelaterade och kostnaderna uppgår totalt till 477 kronor. Bilden blir felaktig också eftersom inget traktamente utbetalats, trots att var och en varit berättigad till det. Sett över åren 2011-2013 har den genomsnittliga kostnaden för kost/representation per person och dag uppgått till 464 kronor. Skulle traktamente utbetalats hade den summan uppgått till i snitt 724 kronor per person och dag. Genom att ”resa på räkning” i stället för att ta ut traktamente har kostnaderna blivit mer än 30 000 kronor lägre.

I det kommunägda fastighetsbolaget, liksom i kommunen, är vi kostnadsmedvetna och noggranna med ekonomin. Deltagandet (med allt från deltagarkostnader till flyg, boende, mat etc inkluderat) kostade detta år 131 605 kronor. Kostnader för deltagande i fastighetsmässan Mipim 2011-2013.

Mipim ger möjligheter till många typer av möten och diskussioner på ett lite mer informellt och spontant sätt än hemma. Fastighetsmässan ger också nya kontakter som kan användas för framtida nätverkande samt i bästa fall incitament till nya uppdrag och affärer. Det är inte alltid det går att peka på konkreta resultat av en resa. Men nya tankar väcks, nya idéer får fäste och nya visioner börjar ofta ta form under den här typen av studiebesök och utblickar. Ett exempel på vad som är ett resultat av deltagandet vid Mipim är förskolan Kids2Home som under hösten öppnar i Hjärup.

Läs artikeln om deltagandet i fastighetsmässan i kommande numret av StaffanstorpsAktuellt.

FAKTA

Mipim (Marché International – des Professionnels d’Immobilier).

Det kommunägda bolaget Staffanstorps Centrum AB äger idag cirka       100 000 kvm verksamhetslokaler till ett värde av drygt en miljard kronor. Under de kommande 10-15 åren planeras byggnation för ytterligare uppemot en miljard kronor. Därför är det angeläget att ta del av det senaste som händer inom fastighets- och byggbranschen samt att studera vilka lösningar andra städer och regioner funnit på likartade utmaningar.

Nedanstående deltog i Mipim 2013

  • Henrik Lethin, (M), styrelseordförande i Staffanstorps Centrum AB
  • Pierre Sjöström, (S), vice ordförande i Staffanstorps Centrum AB
  • Michael Sandin, (M), styrelseledamot Staffanstorps Centrum AB
  • Christian Sonesson, (M),  styrelseledamot Staffanstorps Centrum AB
  • Torbjörn Lövendahl, (S), styrelseledamot Staffanstorps Centrum AB
  • Unto Järvirova, VD Staffanstorps Centrum AB
  • Thomas Håkansson, Projektledare Staffanstorps Kommunfastigheter AB

Presskontakt: kommunikatör Johanna Liwenborg, 046-25 16 81