Hjälp oss förbättra trafiken

Under oktober månad genomförs en undersökning om resvanor i Skåne. Kanske kommer det en enkät hem till dig. Det är Trafikverket, Region Skåne och Länsstyrelsen som tillsammans med skånska kommuner vill veta mer om hur skåningar reser en alldeles vanlig, eller ovanlig, dag.

Hur resandet i Skåne ser ut är ett viktigt underlag för att förbättringar i trafiksystemet ska vara till nytta för så många som möjligt.

Hjälp oss att hitta lösningar som fungerar. Om du är en av dem som slumpen valt ut, landar det snart en enkät i din brevlåda. Då skulle vi verkligen uppskatta om du tog dig tid att besvara frågorna.

Ditt svar är värdefullt!