Så hölls kostnaderna nere

Foto som visar boendet

– Vi har verkligen försökt göra resan till fastighetsmässan till så låg kostnad som möjligt. Vi har bott mycket enkelt och inte tagit ut traktamenten, utan istället, för att det skulle bli billigare, tagit kostnader i bolaget, säger Christian Sonesson.

Bodde i stugor

Staffanstorps Centrum AB:s styrelse bodde under resan inkvarterade i enkla semesterstugor.

– Boendet under dessa år har varit i två stycken stugor av förhållandevis enkel standard i orten Cagnes-sur-Mer. Orten ligger omkring 22 kilometer utanför Cannes – med bil tar det mellan 25 och 30 minuter att ta sig in till Cannes. Till skillnad om vi bott på hotell sköttes städning, bäddning och frukost av oss själva. Toalett och badrum har delats. Kostnaden per person och natt uppgick 2013 till 369 kronor, säger Henrik Lethin, styrelseordförande i Staffanstorps Centrum AB.

Resan skedde i mars, under vinterhalvåret. Normaltemperaturen i Cannes är vid den tiden på året i genomsnitt 7 grader på natten och 14 grader på dagen och temperaturen i havet är i snitt 13 grader. En av dagarna under årets resa snöade det i Cannes.

Ingen har rest billigare

Totalt kostade resan till fastighetsmässan Mipim i vintras 131 605 kr, per person 18 801 kr. Av detta utgör deltagaravgiften 7 074 kr/person. Kostnaderna har legat på ungefär samma nivå alla de tre år Staffanstorps Centrum AB medverkat vid den stora fastighetsmässan.

– Ingen annan kommun som vi känner till har rest billigare. Flera större grannkommuner reser till fastighetsmässan Mipim varje år och vi vet med säkerhet en kommun vars resa blev tre gånger dyrare än vår, över 450 000 kr för bara fem personer under fyra dagar, säger Christian Sonesson.

– Genom att ”resa på räkning” i stället för att ta ut traktamente har resan blivit billigare. Sett över åren 2011-2013 har den genomsnittliga kostnaden för kost/representation per person och dag uppgått till 464 kronor. Skulle traktamente utbetalats hade den summan uppgått till i snitt 724 kronor per person och dag, fortsätter Henrik Lethin.

Lågprisbiljetter

Gruppen var borta under 7,5 resdagar. Mässan varade i fyra dagar. Övrig tid användes dels som resdagar men även till styrelsekonferens när alla ledamöter var samlade.

– Genom att resa lördag till lördag fick vi betydligt billigare flygbiljetter. Stugorna kan bara hyras veckovis, säger Christian Sonesson.

Deltagarna har inte tagit ut traktamenten utan bara de faktiska kostnaderna för uppehälle, såsom mat, toalettpapper och liknande. 2013 sänktes traktamentet för tjänsteresor till Frankrike från 793 till 616 kr per dygn, vilket gjort att kostnaden i år blev totalt cirka 1 300 kr högre för samtliga deltagare tillsammans, än med traktamente.

– Räknat över alla tre åren har besparingen varit mer än 30 000 kr jämfört med att ta ut traktamente, säger Christian Sonesson.

Läs artikeln om deltagandet i fastighetsmässan i kommande numret av StaffanstorpsAktuellt.