Tidtabellförändringar för buss 166 och 174

Från och med den 1 oktober 2013 kommer tidtabellen för busslinje 174 att utökas med fler turer under högtrafik.

Linje 166 i södra Staffanstorp med hållplatserna Syrenvägen, Per Nilsabyn, Orkestervägen, Symfonivägen och Önsvala kommer att trafikeras hela dagen fram till ca 19.30 och utökas även med en extra tur på morgonen mot Lund.

För mer information se Skånetrafikens hemsida.

Linjeförändring från den 15 december 2013

Linje 172 kommer att får ändrad linjesträckning i Malmö från den 15 december 2013. Den nya linjesträckningen i Malmö kommer att vara Värnhem – Malmö C.
Idag stannar bussen vid Värnhem-Länsstyrelsen-Konserthuset-Spångatan-Södervärn.