Riktlinjer tas fram för resor, konferenser och alkohol

– Vi tar till oss av de reaktioner som kommit efter programmet, bland annat på bristande tydlighet gällande traktamente/reseräkning och därför anser jag det vara viktigt att dra upp riktlinjer inom dessa områden, säger Christian Sonesson.

Läs mer