Oberoende advokatbyrå ska granska och föreslå regelverk

Barn utanför Rådhuset. Foto: Ola Winqvist

Med anledning av vad som framkommit under den senaste veckans rapportering i media om representationskostnader vid Staffanstorps deltagande i fastighetsmässan MIPIM, har kommunledningen i Staffanstorp beslutat att ge advokatbyrån MAQS Law Firm i uppdrag att granska samtlig extern och intern representation som förekommit under innevarande mandatperiod. Ansvarig för granskningen är Bo Ransnäs, advokat och ordförande i MAQS Malmös styrelse.

Den oberoende granskningen ska omfatta alla delar av kommunens och kommunala bolags representation i relation till syften, gällande regelverk och kostnadsnivåer, särskilt avseende kostnader för representation som innefattat alkoholhaltiga drycker. Granskningen ska utmynna i förslag till åtgärder, ansvar och eventuella ersättningskrav samt förslag till representationspolicy. Uppdraget ska avrapporteras vid kommunstyrelsens arbetsutskotts nästkommande sammanträde den 28 oktober och sedan behandlas av kommunstyrelsen den 11 november 2013.

Beslutet om den oberoende granskningen, liksom att uppdra åt advokat Bo Ransnäs att genomföra detsamma, har fattats av kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) som tillträdde 1 januari 2013, i samförstånd med vice ordföranden Pierre Sjöström (S) som likaså tillträtt under 2013.

 

Kommentarsfunktionen på denna sida är avstängd då vi inte kan besvara kommentarer angående innehållet i detta inlägg under pågående utredning.