Staffanstorp klättrar rejält på skolrankningen

Av landets 290 kommuner hamnar Staffanstorps kommun på en fjärdeplats i Lärarförbundets rankning av landets bästa skolkommuner. Det är ett rejält kliv uppåt mot förra årets 28:e plats.

Bästa skolkommun 2013 är Piteå kommun. Vellinge kommun kom på plats två och Lunds kommun kom på plats tio.

– Det är glädjande att Staffanstorp nu befinner sig i den högsta toppen bland Sveriges kommuner i Lärarförbundets skolrankning. Våra skolor visar att de tillhör de allra bästa i Sverige säger Nino Vidovic (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

-Det är ett målmedvetet och gediget arbete som ligger bakom årets placering säger Maria Stellinger Ernblad, chef för Humanistisk Service i Staffanstorps kommun.

Så här görs undersökningen av bästa skolkommun

Sedan 2002 utser Lärarförbundet årligen Sveriges bästa skolkommuner. Lärarförbundets rankning av landets 290 kommuner bygger på statistik från SCB, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarnas Samverkansråd samt en enkät till Lärarförbundets lokalavdelningar.

Till grund för rankningen Sveriges bästa skolkommun ligger fjorton kriterier som Lärarförbundet anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat. Bland kriterierna finns resurser till undervisningen, lärartäthet, lärarlöner, utbildade lärare, andel barn i förskola, betygsresultat, antal godkända elever och kommunen som avtalspart.

Rankningen ska inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan — elever, lärare och skolledare. Se hela listan på Lärarförbundets webbplats.