En viktig dag som ska inspirera till fler unga jobb

Symbol för projektet Sikta Rätt

Alla ni ungdomar som snart går ut skolan, alla ni unga som inte har jobb: se hit, den här dagen är speciellt skapad för er skull!

Torsdag 7 november kl 15 – 20 genomförs en arbetsmarknadsdag i Staffanstorp för framför allt skolorna, ungdomarna och företagen i Staffanstorps kommun. Program>>

”Sikta rätt – utbildning och arbete för dig” ska inspirera och visa ungdomar vägen till jobb och företag ska stimuleras att söka nya medarbetare bland de unga i Staffanstorp.

– En av förhoppningarna är att långtidsarbetslösa ungdomar och några av våra lokala företagare ska hitta varandra, säger Ann Rosell.

Alla ungdomarna bjuds på kanelbulle och fika så långt det räcker.

Att vara ”anställningsbar”

Dagen utformas som en jobbmässa med utställningar. Den är speciellt riktad till ungdomar men alla är välkomna. Ett 20-tal företag medverkar och det blir en rad korta spännande föreläsningar. Arbetsmarknadsdagen har framför allt tre syften. Högstadieelever som ska välja till gymnasiet ska få en inblick i vilka utbildningar som finns, vilka jobb som finns och vilka som är bristyrken idag.

De som går ut gymnasiet ska få en inblick i vilka utbildningar som finns, konkret vilka jobb som finns, vilka jobb som är bristyrken, samt vad det innebär att vara anställningsbar.

Tredje syftet är att lokala företagare ska få en chans att visa upp sig och hitta nya medarbetare bland de litet äldre ungdomarna.

Viktigt alla aktörer är med

– Målet är att berätta var jobben finns, vilka jobb som finns och hur man hittar dem, säger personalchef Ann Rosell på Staffanstorps kommun som arrangerar arbetsmarknadsdagen tillsammans med Businessport Staffanstorp.

– Jobben finns i regel inom det privata näringslivet samt inom kommunen som är en stor arbetsgivare, säger Claes Nilsson, VD i Businessport.

– Många lokala aktörer är med från både handel, anläggning och industri. De ska berätta om vad som krävs för ett jobb inom deras sektor. Vi vill även ge ungdomarna chans att ställa frågor till de olika arbetsgivarna.

Öppet hus

Huvudföreläsare är den unge skånske entreprenören Finnur Sverrisson För musikunderhållningen svarar The Reason från Hjärup. Föredragshållare är ett tiotal representanter som berättar om sina verksamheter och vilka yrken de företräder.

Patrik Hansson från Citygross berättar om olika handelsyrken, det blir information om kommunala yrken, Staffanstorps Energi AB berättar om elarbete, Johan Olsson från Svenskt Näringsliv i Stockholm berättar om bristyrken, Arbetsförmedlingen ska prata om jobb i Danmark, om bristjobb, med mera.

– Elektriker är till exempel ett bristyrke, säger Ann Rosell.

– VVS-montör är ett annat, tillägger Claes Nilsson.

Det blir även nyföretagarinformation från Nyföretagarcenter Syd.

Jakt & Skyttes lokaler

Det är första gången arbetsmarknadsdagen genomförs och många är engagerade. Kommunledningen, rektorerna från högstadieskolorna, studie och yrkesvägledare, representanter för Kometskolan, Arbetsmarknadsenheten, Förebyggande enheten, Businessport, med flera. Arbetsmarknadsdagen hålls i Jakt & Skyttes lokaler på Meteorvägen 12, och är ett initiativ från kommunstyrelsen i Staffanstorp.