Nöjda med sin Irlandsresa!

I somras reste sex sjundeklassare från Staffanstorp till Killarney på Irland för en veckas studier. De sex var speciellt utvalda från de tre högstadieskolorna i Staffanstorp.

– Det har varit jättebra, jätteintressant. Vi hade gärna gjort om det och stannat längre, säger de sex ungdomarna. Vi har bott hos snälla familjer och allt har varit bra.

I september besökte de sex staffanstorpsungdomarna Rådhuset för några timmars utvärdering av resan tillsammans med Patrik Runesson som ansvarar för vänortskontakterna med Killarney samt Barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic.

Målet med resan var att de sex skulle utveckla sina språkkunskaper och skapa framtida kontakter. Redan från resstart talade de sex engelska även med varandra.

– Vi började till och med tänka på engelska, skrattar ungdomarna.

Jättebra resa

Alla sex är överens om att resan varit jättebra.

– Man blir helt enkelt bättre på att ta hand om sig själv, säger Linn

– Man blir mera självständig, säger Elin.

– Jag blev mest chockad av att jag inte visste att jag kunde så mycket engelska, säger Ebba. Men det bästa var att man fick lära känna nya människor, se hur de har det i vardagslivet.

De har haft ett intensivt program. Engelsklektioner i internationella skolan i Killarney på dagarna och på kvällarna konserter, besök på historiska platser, i nationalparken och kajakpaddling med mera. Om det blir fler ungdomsresor är inte klart, men utbytet med Killarney pågår på många plan och kommer att fortsätta.

– Vi samarbetar i många olika former, berättar Patrik Runesson och Nino Vidovic. Bland annat inom säkerhet och trygghet, seniorverksamhet, samverkan mellan skolorna, utbyte med konferensverksamhet, turism, kultur och mycket annat.