Provisorisk gång- och cykelväg till Staffansvallen

I vecka 42 påbörjades arbete med att anlägga en provisorisk gång- och cykelväg över järnvägen till Staffansvallen från gång och cykelvägen söder om Rotvägen. Denna övergång kommer att ersätta passagen över Kronoslättsvägen och järnvägen vid Vikhemsvägen.

Läs mer

Fyra kommuner samverkar mot droger

De fyra skånska kommunerna Ystad, Simrishamn, Landskrona och Staffanstorp har gått samman i ett stort nyskapande projekt mot droger och attityder till droger. Projektet kommer att genomföras med elever i årskurs sex och sju som själva ska erbjudas att spela in lokala informationsfilmer om drogproblematik och utanförskap.

Läs mer

Ny bensinmack vid Borggårdsrondellen

En ny bensinstation ser snart dagens ljus vid 108:an i Staffanstorp och en gammal klassisk mack vid Malmövägen är snart ett minne blott.
– Macken öppnar i början av november om allt går som det ska. Den gamla stängs någon gång i slutet av november eller början av december säger Anders Celander.

Läs mer