Fyra kommuner samverkar mot droger

De fyra skånska kommunerna Ystad, Simrishamn, Landskrona och Staffanstorp har gått samman i ett stort nyskapande projekt mot droger och attityder till droger.

Metoden går ut på att högstadieungdomar själva ska erbjudas att spela in lokala informationsfilmer om drogproblematik och utanförskap.

– När ungdomar är engagerade i en fråga och möter andra unga med sitt stort engagemang kan de välta berg. Ungdomar med rätt kunskap och verktyg lär varandra att göra smarta val. Vi vill göra ungdomarna till verktyg för varandra, säger projektledaren Katarina Anjert.

Projektet är ett inititativ av de fyra kommunerna tillsammans.

– Anledningen är att missbruket och den tillåtande attityden för cannabis och spice är ett växande problem bland ungdomarna i Skåne, säger analysstrateg Patrik Runesson på Staffanstorps kommun.

– Vi vill förändra de ungas inställningar så att de aktivt och av egen vilja bestämmer sig för att avstå från droger. Det ska vara filmer som är för livet, som ska kunna visa vägen till en bra framtid.

Årskurs sex och sju

I Staffanstorp kommer projektet att genomföras med elever i årskurs sex och sju. Så många unga som möjligt ska vara med i filmskapandet. Fyra informationsfilmer ska göras, en i varje kommun.

– De ska spelas in i lokal miljö och ungdomarna ska själva skriva manus, musik och ha roller i filmerna. Det är viktigt med den lokala förankringen, säger Katarina Anjert.

– Temat blir cannabis.

Där ser vi en attitydförändring som måste motverkas. Det finns en legaliseringsrörelse som är mycket stark och attityden är delad även bland vuxna. Fler och fler ungdomar provar cannabis, var femte ungdom i årskurs två på gymnasiet har missbrukat cannabis, samtidigt som fler och fler forskningsrapporter pekar på hur farlig den är, hur drogen skadar de kognitiva funktionerna i hjärnan och att unga som röker cannabis regelbundet i unga år får bestående skador på hjärnan.

Alla ska inkluderas

Förhoppningen är att hundratals barn ska kunna bli involverade i filmskapandet de närmaste två åren.

– Vi ska försöka styra filmskapandet så att många kan delta med större eller mindre ansvarsområden, säger Katarina Anjert.

Ungdomarna ska själva ta hand om hela filmprocessen och använda sig av kreativa redskap genom ett nytt sätt att arbeta när de ska producera filmmanus, filmmusik, spela rollerna samt stå bakom kameran. Hela tiden coachas de av professionella filmteam och skådespelare.

– Alla som vill vara med ska kunna inkluderas, säger Katarina Anjert.

Bryta attityder

Projektet kommer att ledas av skolpersonal under överinsyn av en projektgrupp och en styrgrupp med representationer från alla kommunerna. De färdiga filmerna ska visas och spridas så mycket som möjligt. Projektet pågår i tre år men är hittills bara planerat för två år.

– Tredje året ska vi göra en utvärdering och se om detta kan bli en metod som skolorna kan använda i framtiden. Denna gång har vi valt att arbeta med film, men nästa gång kan det vara teater om mobbning eller något annat angeläget.

Vägen det viktiga

Vid ett tidigare tillfälle, 2001, skapades en film med titeln ”Typ Key West” om en 17-årig staffanstorpsbos död i en överdos heroin. Filmen gjordes i ett samarbete mellan kommunerna Ystad, Trelleborg och Staffanstorp.

– De ungdomar som producerade den filmen gjorde därpå över 800 skolbesök runtom i landet. De ungdomarna blev lyssnade till i de klassrum de var ute i, säger Katarina Anjert.

– Det är vägen som är det viktiga, det är metoden som ska ge resultat, det är under vägen genom projektet som ungdomarna lär sig.

Text: Ivar Sjögren

På bilden ser du ansvariga politiker och tjänstemän från de fyra kommunerna Ystad, Simrishamn, Landskrona och Staffanstorp vid möte om projektet i Staffanstorp i september. Från Staffanstorp medverkade Patrik Runesson, analysstrateg, Andreas Andersson, fältgruppen, Anneli Nilsson, chef för förebyggande enheten för barn och unga, Nino Vidovic, ordförande BUN, Anci Stierna, produktionschef, Ingalill Hellberg, kommundirektör, Liliana Lindström, ordförande socialnämnden och Carina Roth, stationschef vid polisen.

FOTNOT. Bakom samverkansprojektet står de fyra kommunerna samt länsstyrelsen, Region Skåne, Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen, Polisen, FN:s organ mot droger och kriminalitet, Ecad – European cities against drugs med 250 europeiska städer anslutna, med flera.