Provisorisk gång- och cykelväg till Staffansvallen

I vecka 42 påbörjades arbete med att anlägga en provisorisk gång- och cykelväg över järnvägen till Staffansvallen från gång och cykelvägen söder om Rotvägen. Denna övergång kommer att ersätta passagen över Kronoslättsvägen och järnvägen vid Vikhemsvägen.

Arbetet med den provisoriska passagen beräknas vara klart i vecka 43.
Den kommer att vara kvar tills ombyggnaden av infarten till Staffansvallen från Kronoslättsvägen har byggts om med en ny gång- och cykelväg.

Arbetet utförs i samarbete med Barslund AB.

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.