Nu finns Samlaren i våra matbutiker

Säkerhetsskåpet Samlaren är specialgjort för insamling av glödlampor, lågenergilampor, småbatterier och småelektronik i butiker och finns nu hos City Gross, Ica och Willys i Staffanstorp.

Samlaren gör det enkelt att återvinna sådant som annars lätt skulle hamna i soporna, till exempel glödlampor, lågenergilampor, batterier och småelektronik. Samhällsnyttan blir dubbel – dels hjälper vi till att avgifta kretsloppet från farliga ämnen och dels så återvinns värdefulla metaller som kan användas i produktion av nya varor. Nu blir det enklare att göra rätt, med insamlingsskåpet Samlaren i din matbutikSamlaren är ett komplement till insamlingen som sker på återvinningscentraler och via Farligt Avfall-bilen.

Skåpet har två inkasthål per del. Att hålen är placerade på olika höjd gör det tillgängligt för alla.

Detta kan du lämna i Samlaren

    • glödlampor och andra smålampor
    • lågenergilampor
    • småbatterier
    • småelektronik

    Med småelektronik menas mobiltelefon, rakapparat, eltandborste och liknande.