Mentorn – en vuxen kompis att ha för sig själv

Alla unga mellan 13 och 17 år i Staffanstorps kommun kan nu anmäla sig för att få en egen mentor.

– En mentor är en extra vuxen kompis, en vägledare och förebild och det måste vara en person som kan vara sig själv tillsammans med en tonåring.

– Ni ska veta att det finns vuxna som är precis som ni unga, fast bara med litet större erfarenhet, sa Jasmina Dizdarevic från den ideella organisationen Mentor Sverige när hon mötte elever på Baldersskolan nyligen.

– Många unga saknar en utomstående vuxen att prata förtroligt med. En mentor är någon att ha för sig själv, ett stöd och inte en pekpinne, en kompis med erfarenhet, som du kan prata med om allt som du kanske inte kan prata med dina föräldrar om.

– En av världens mest kända mentorer är Luke Skywalkers mentor Joda. Även andra kända personer, som Barack Obama, har mentorer!

Matchning

Mentor arbetar för att förebygga våld och droganvändning och skapa stöd för barn och unga genom positiva förebilder och stärkt självkänsla. Satsningen är ett samarbete inom humanistisk service i Staffanstorps kommun.

– Vi tror på detta. Det handlar inte om unga med problem utan om att ge alla unga möjlighet att få en vuxen kompis att kunna prata vanliga livsfrågor med. Närvarande vuxna som har tid för ungdomen är en skyddande faktor, säger Anneli Nilsson, chef för förebyggande enheten

Innan mentorskapet inleds krävs tillstånd av förälder eller motsvarande. Mentorn måste ta kontakt och presentera sig för vårdnadshavaren.

Flickor får alltid en kvinna som mentor och pojkar alltid en man. Det är viktigt att paren matchar varandra.

-De kan gärna ha samma intressen, hästar, böcker, fotboll, vad som helst.

Söker mentorer

– Vi söker fler vardagshjältar som vill göra skillnad, vanliga vettiga vuxna. Mentorskapet är ideellt och mentorn kan vara vem som helst, ha egna barn, vara student eller tillhöra alla slags yrkeskategorier. Man ska vara över 20 år och avlägga tysthetslöfte.

– Alla mentorer utbildas och coachas. Det är viktigt även för en mentor att inte vara ensam, säger Jasmina.

Ökar framtidstron

Mentor är ett politiskt och religiöst oberoende initiativ av WHO (Världshälsoorganisationen) och Drottning Silvia och finns idag på många håll även ute i världen.

I Sverigen finns kontor i Malmö, Stockholm och Göteborg. I Skåne är Mentor verksamma i åtta kommuner. För finansieringen står ett antal storföretag. Kommunsamarbetet finansieras delvis av Postkodlotteriet.

– Utvärderingar visar att mentorsskapet ökat framtidstron hos många unga och att det ger många ett bättre förtroende för vuxenvärlden.

– 97 procent har upplevt det som utvecklande att ha mentor och vill rekommendera det till sina vänner.

– Över hälften av mentorsparen fortsätter ha någon slags kontakt även efter avslutat mentorsskap.

Mer information

Du som skulle vilja prova att ha en mentor kan ansöka via www.mentor.se eller prata med din skola.

Du som vill bli mentor kan göra en intresseanmälan på www.mentor.se.

Du som har frågor om mentorskapet kan vända dig till Andreas Andersson på Staffanstorps kommun.

Text:Ivar Sjögren