Allt samlat – lyckad satsning inom barn och familj

– Det har blivit jättehäftigt för nu kan vi skapa förändringar på riktigt ute i skolorna. Med allt samlat kan vi agera direkt. Sammanslagningen har gett oss helt nya möjligheter, säger Petra Strandberg på Resurscentrum.

För ett år sedan slogs Resurscentrum – barn och familj samman med Kometskolan och Korttidsskolan. Under samma tak, i nya fräscha lokaler på Järnvägsgatan, finns idag även it-pedagogerna på Digiteket, familjebehandlare, behandlingsassistent, logopeder, psykologer, specialpedagoger, skolsköterskor och skolläkare. Även Öppna förskolan i Staffanstorp tillhör Resurscentrum liksom Modersmål och Svenska som andraspråk. Resultatet har blivit mycket lyckat.

– Staffanstorp är en fantastisk skolkommun som gett oss dessa möjligheter. Man vågar prova nytt. Vårt samarbete med rektorer och förskolechefer har blivit så enkelt. Vi är en stödfunktion för dem. Nu kan till exempel skolspsykologerna och logopederna komma in på Korttidsskolan och Kometskolan mycket snabbare än tidigare, när vi inte hängde ihop, säger Petra Strandberg som är chef över ett drygt 80-tal personer inom Resurscentrum.

OK att vara olika

Kometskolan är en gymnasieskola, Introduktionsprogrammet, som ger behörighet till nationella program, hette tidigare IV-programmet. Här går elever som inte uppnått behörighet för nationellt program samt nyanlända, inte minst ensamkommande asylsökande ungdomar. Antalet elever brukar variera mellan 25 och 50 per läsår. Idag finns här cirka 25 elever.

– Vår uppgift är att hitta rätt form för dem, säger Petra Strandberg. Det är inte alla som ska gå vidare till ett nationellt program, en del slussas vidare mot folkhögskolor eller andra yrkesutbildningar.

– Ett av mina viktiga mål är att vi ska lära av elevernas erfarenheter. Vi pratar med eleverna och försöker ta reda på vad det var som hände dem tidigare i skolan, var började det bli jobbigt och varför.

En stor del av Kometskolans verksamhet är språkintroduktion för nyanlända ungdomar.

– Det har varit ett stort lyft för oss att få hit dem. De är ofta väldigt motiverade att lära sig snabbt. De vill verkligen gå i skolan vilket är väldigt stimulerande för de andra eleverna här. De nyanlända lyfter hela verksamheten, de vill nå resultat snabbt och här känner de att de kan vara sig själva, för här är alla olika och här är det OK att vara olika.

Aldrig permanent

Korttidsskolan är inhyst i en vit byggnad alldeles intill Resurscentrum. Här kan högst fem elever vistas samtidigt, men just nu finns här inga alls.

– Korttidsskolan jobbar mest ute i skolorna, vi sitter med i klassrummet och tittar på vad som händer, när det fungerar och när det börjar bli oroligt.

Samarbetar med personalen ute på skolorna för att hitta nya lösningar kring enskilda elever eller elevgrupper.

– Vi försöker alltid hitta lösningen ute på skolan så långt det är möjligt. Vi kommer som team till skolan, med specialpedagog, kanske psykolog, vi kan även koppla på familjeteamet om även familjen önskar råd och stöd.

– Vi försöker kartlägga svårigheter och styrkor. I regel handlar det om att förändra på hemskolan för att ge eleven en ny chans att lyckas där.

Att tillfälligt flytta en elev är en åtgärd som vidtas i absolut sista hand.

– Vi pratar alltid om exkludering och inkludering. Om ett barn ska komma till oss är det för att det på olika sätt redan är exkluderat i klassen. Detta sker mycket sällan eftersom skolorna i Staffanstorps kommun är så duktiga på att lösa sina problem på egen hand. Men tanken är att ett barn vid behov ska kunna vara på Korttidsskolan en kort tid, det får aldrig bli en permanent lösning.

Förebyggande arbete

– De få gånger elever kommer hit kan vara efter en långvarig sjukdom, eller kanske är det en elev som inte kommer till skolan och som behöver slussas tillbaka via oss.

– Eller så kanske det inte fungerar alls i klassen. Kanske händer det för mycket runt eleven, för mycket konflikter, kanske en otrygg situation där det behövs en liten kort timeout medan vi tillsammans med hemskolan tittar på gruppen och undervisningen och ser vad som behövs för att både eleven och övriga klassen ska må bra.

– Just nu jobbar vi intensivt med ett par elever för att se om de kan vara kvar i sina klasser, för det är det vi vill. Vi har även möte med ett par skolor i nästa vecka som vill diskutera om ett par elever ska komma hit. Ibland hör skolorna av sig och säger att de behöver en plats och då möts vi för att se om det finns andra åtgärder vi kan prova först.

– Vi har börjat inrikta oss mer på förebyggandearbete i hela resurscentrum. Jag träffar rektorerna två gånger per termin i uppföljningsmöten för att vi på bästa sätt ska kunna möta deras behov och förutsättningar. Min personal har fasta tider ute på förskolor och skolor för ett effektivt och nära samarbete. Rektorer och förskolechefer är duktiga på att se tidigt om någon är på väg att hända som vi kan gå i och förebygga.

Vill inte behövas alls

Det var Petra Strandberg som på kommunens uppdrag startade Korttidsskolan 2010.

– Vi bestämde då att skolan skulle ha ett namn som visar vad det handlar om.

Den yttersta visionen för Korttidsskolan är att inte behövas alls, men vi kommer att finnas så länge det finns barn som behöver oss, säger Petra Strandberg.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt